Руководилац одељења за козарство:

Проф. др Иван Пихлер

ivan.pihler@stocarstvo.edu.rs

Тел: 021/4853325

Контакт особа:

Немања Бајић

nemanja.bajic@stocarstvo.edu.rs

Тел: 021/485-34-82

Контакт имејл за пријем документације и проверу статуса грла је:

prijemovcekoze@stocarstvo.edu.rs